تاريخ روز : سه شنبه 12 مرداد 1400

شركت سرمایه گذاری سلیم

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

توضیحات تکمیلی تایید افزایش سرمایه ۹۳ درصدی شرکت سلیمبه اطلاع اعضاء و سهامداران محترم می‌رساند با توجه به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال مبنی بر تایید برگزاری مجمع فوق العاده به منظور انجام افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سلیم و براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار فرایند انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

۱- در اولین مرحله هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را ارائه و تصویب می‌کند.
۲- در این مرحله بازرس گزارش توجیهی افزایش سرمایه را بررسی و تایید می‌نماید.
۳- سومین مرحله ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه شرکت‌ها به سازمان بورس به منظور بررسی است و در صورت عدم وجود ایراد یا مشکل، تمام یا بخشی از افزایش سرمایه تایید می‌گردد. بطور معمول سازمان بورس نسبت به تایید بخشی از افزایش سرمایه درخواستی اقدام می‌کند که بر این اساس شرکت سلیم موفق به اخذ مجوز ۹۳% از مبلغ درخواستی افزایش سرمایه گردیده است. در این خصوص انتشار اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه روی سایت کدال به معنای موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت سلیم است.
۴- مرحله بعدی درج اگهی و تشکیل مجمع فوق العاده است تا نسبت به میزان افزایش سرمایه تصمیم گیری شود.
۵- در این مرحله تصمیماتی که در مجمع فوق العاده گرفته شده، (اعم ازمبلغ افزایش سرمایه و درصد آن علاوه برآنکه بر روی سایت کدال منتشر می‌گردد) بطور قطعی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می شود.
با توجه به فرآیند فوق و اخذ مجوز افزایش سرمایه ۹۳ درصدی، سهامداران محترم میبایست منتظر اطلاعیه‌های بعدی شرکت سلیم درخصوص زمان برگزاری مجمع باشند.